هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش )

نویسندگان: الهام حمیدی شیرغان , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریشه مویین، پروانش، آلکالویید، سویه باکتری

کلمات کلیدی

, ریشه مویین, پروانش, آلکالویید, سویه باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035953,
author = {حمیدی شیرغان, الهام and مشتاقی, نسرین and ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا and شریفی شریف آباد, احمد},
title = {تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش},
booktitle = {هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریشه مویین، پروانش، آلکالویید، سویه باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش
%A حمیدی شیرغان, الهام
%A مشتاقی, نسرین
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%A شریفی شریف آباد, احمد
%J هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]