اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) واقع در ناحیه آبگرم، شرق حوضه کپه داغ براساس داده های ژئوشیمی عناصر اصلی )

نویسندگان: طیبه گُل افشانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شوریجه شامل تناوبی از ماسه سنگ، شیل و میان لایه های کربناته است. ماسه سنگ های این سازند واقع در روستای آبگرم، شرق حوضه کپه داغ، اغلب از نوع ساب لیت آرنایت و تا حدی لیت آرنایت و شامل کوارتز، فلدسپات، خرده سنگ (خرده سنگ از نوع چرت)، میکا و کانی های سنگین هستند. سیمان این ماسه سنگ ها از نوع کربناته، سیلیسی و هماتیتی است. دیاگرام سه تایی نشان دهنده موقعیت زمین ساختی از نوع حاشیه قاره ای غیر فعال برای ماسه سنگ های مورد مطالعه بوده که از سنگ های ماگمایی با ترکیب حدواسط+اسیدی منشأ گرفته اند. براساس داده های ژئوشیمیایی، شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب در طی نهشته شدن این ماسه سنگ ها در ناحیه منشأ حکم فرما بوده است.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, سازند شوریجه, کپه داغ, ماسه سنگ, منشأ, موقعیت تکتونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035966,
author = {گُل افشانی, طیبه and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) واقع در ناحیه آبگرم، شرق حوضه کپه داغ براساس داده های ژئوشیمی عناصر اصلی},
booktitle = {اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران},
year = {2013},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، سازند شوریجه، کپه داغ، ماسه سنگ، منشأ، موقعیت تکتونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) واقع در ناحیه آبگرم، شرق حوضه کپه داغ براساس داده های ژئوشیمی عناصر اصلی
%A گُل افشانی, طیبه
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران
%D 2013

[Download]