دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-07

عنوان : ( جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رد پای عامل درماتیت انگشتی در جراحات زخمی کف سم دنبال شده است

کلمات کلیدی

, لنگش, زخم کف سم, درماتیت انگشتی, تریپونما, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035975,
author = {محمدنیا, احمدرضا},
title = {جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری},
booktitle = {دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {لنگش، زخم کف سم، درماتیت انگشتی، تریپونما، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری
%A محمدنیا, احمدرضا
%J دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]