دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-08

عنوان : ( ارزیابی زخم کف سم به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی زایمان )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر ابتلا به زخم کف سم در ایجاد خطر ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی مطالعه شده است.

کلمات کلیدی

, لنگش, زخم کف سم, شکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035976,
author = {محمدنیا, احمدرضا},
title = {ارزیابی زخم کف سم به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی زایمان},
booktitle = {دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {لنگش، زخم کف سم، شکم زایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زخم کف سم به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی زایمان
%A محمدنیا, احمدرضا
%J دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]