دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-08

عنوان : ( بهره گیری از تخته سم در درمان جراحات بافت شاخی سم گاو )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی میزان بکار گیری تخته سم در درمان جراحات سم

کلمات کلیدی

, زخم کف سم, جراحت خط سفید, تخته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035977,
author = {محمدنیا, احمدرضا},
title = {بهره گیری از تخته سم در درمان جراحات بافت شاخی سم گاو},
booktitle = {دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زخم کف سم، جراحت خط سفید، تخته سم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از تخته سم در درمان جراحات بافت شاخی سم گاو
%A محمدنیا, احمدرضا
%J دهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]