اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی جاری جنس Hetrorhabditoides که در سال های اخیر به عنوان گروه جدیدی از نماتودهای بیمارگر حشرات معرفی شده اند از ایران گزارش میشود. این مطالعه از این حیث حایز اهمیت است که تاکنون اطلاعات این جنس بسیار محدود بوده است.

کلمات کلیدی

, Heterorhabditoides, گزارش , نماتود بیمارگر ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035982,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی برنگ, جواد},
title = {نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران},
booktitle = {اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {Heterorhabditoides، گزارش ،نماتود بیمارگر ، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی برنگ, جواد
%J اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]