اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2012-09-11

عنوان : ( بررسی هندسه بهینه پره صفحه ای در جریان طبیعی داخل محفظه مربعی )

نویسندگان: علی جعفرزاده , محمدباقر آیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035985,
author = {جعفرزاده, علی and آیانی, محمدباقر},
title = {بررسی هندسه بهینه پره صفحه ای در جریان طبیعی داخل محفظه مربعی},
booktitle = {اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {هندسه بهینه، طراحی ساختاری، پره صفحه ای، تولید آنتروپی، روش حجم محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هندسه بهینه پره صفحه ای در جریان طبیعی داخل محفظه مربعی
%A جعفرزاده, علی
%A آیانی, محمدباقر
%J اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2012

[Download]