دومین همایش ملی تغییر اقلیم , 2013-08-14

عنوان : ( بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی را می توان به وسیله دامنه ای از مقیاس های مکانی تجزیه و تحلیل نمود. از جمله روش های مورد استفاده برای بررسی اثرات زیست محیطی بوم نظام های زراعی، ارزیابی چرخه حیات (LCA) است که اثرات زیست محیطی را بر اساس محاسبه دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار آلاینده ها ارزیابی می کند. محاسبه این رهیافت دارای چهار مرحله تعریف اهداف و حوزة عمل مطالعه، ممیزی چرخة حیات (LCI)، ارزیابی تأثیر چرخة حیات (LCIA) و تلفیق و تفسیر نتایج می باشد. با ارزیابی این شاخص، می توان علاوه بر تفکیک اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های مختلف تحت تأثیر انتشار آلاینده ها و مصرف منابع، اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد اثرات زیست محیطی نظام های تولیدی مؤثر بر تولید و انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه تشدید گرمایش جهانی بدست آورد که در نتیجه می توان این بخش های نامناسب زیست محیطی را حذف کرد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی چرخه حیات, انتشار آلاینده , تغییر اقلیم, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036022,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده},
booktitle = {دومین همایش ملی تغییر اقلیم},
year = {2013},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ارزیابی چرخه حیات، انتشار آلاینده ، تغییر اقلیم، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J دومین همایش ملی تغییر اقلیم
%D 2013

[Download]