پژوهشنامه ادیان, دوره (7), شماره (13), سال (2013-9) , صفحات (1-22)

عنوان : ( فراخوان سجده در قیامت از منظر قران و عرفان )

نویسندگان: علی اشرف امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سوره قلم آیه(42-43) یکی از ویژگی های قیامت با تعبیر -یوم یکشف عن ساق- به تصویر کشیده شده،که کنایه از رفع حجاب عزت است و در پی آن ذلت بندگان با فرمان عمومی برای سجده به نمایش گذاشته می شود. در این جستار با بهره گیری از مبانی عرفانی و تفاسیر روایی شیعه به چهار پرسش مطرح شده دربارة این فراخوان پاسخ داده شده است: عمومی بودن این فراخوان، فایده و حکمت سجده در قیامت، عدم استطاعت مشرکان و سجده در پیشگاه چه کسی؟ از جمله مفاهیمی هستند که در مورد آن ها بحث شده است. نگارنده با استفاده از«حدیث تحول» -که نظریه اله المعتقد ابن عربی بر مبنای آن پرداخته شده است و نیز احادیثی که فریقین ذیل این آیه ذکر کرده اند- تعبیر« کشف عن ساق» را با تجلی حق در صورت انسان کامل مرتبط دانسته است. بر طبق حدیث تحول، خداوند در قیامت متناسب با صور اعتقادی تجلی می کند و در قیامت همگان حق را با صورت معهود در دنیاشان می-شناسند. اما قیامت عرصه جداسازی اهل توحید از غیر است . ازین رو تجلی خاصی لازم است که با آن اهل توحید به سجده می افتند و دیگران نمی توانند. با توجه به اینکه تعبیر«ساق العرش» در روایات شیعه محل اجتماع نور توحید و نور محمدی دانسته شده و برخی روایات کشف ساق را به ولایت امامان(ع) تاویل کرده اند با این ملاک می توان تعبیر«یکشف ربنا عن ساقه»را که در حدیث صحیح بخاری آمده متشابه دانست و به ظهور ولایت کلیه تاویل کرد و در نهایت سجده در برابر این حقیقت در قیامت مشابه سجده ملائکه در برابر آدم خواهد شد.

کلمات کلیدی

, آدم, انسان کامل, حدیث تحول, ساق, سجده, عرش, ولایت, قیامت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036030,
author = {اشرف امامی, علی},
title = {فراخوان سجده در قیامت از منظر قران و عرفان},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2013},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2008-0476},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {آدم، انسان کامل، حدیث تحول، ساق، سجده، عرش، ولایت، قیامت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراخوان سجده در قیامت از منظر قران و عرفان
%A اشرف امامی, علی
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2013

[Download]