همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی , 2013-05-26

عنوان : ( کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان )

نویسندگان: محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متاژنومیکس شامل ساخت کتابخانه ...

کلمات کلیدی

, متاژنومیکس, کتابخانه دی ان ای, متاکنترل, عوامل بیوکنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036074,
author = {عالی منش, محمدرضا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان},
booktitle = {همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {متاژنومیکس- کتابخانه دی ان ای- متاکنترل- عوامل بیوکنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان
%A عالی منش, محمدرضا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی
%D 2013

[Download]