هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی , 2013-04-23

عنوان : ( بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa )

نویسندگان: محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Pseudomonas aeruginosa یک باکتری گرم منفی است که ...

کلمات کلیدی

, Pseudomonas aeruginosa , Quorum sensing
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036076,
author = {عالی منش, محمدرضا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa},
booktitle = {هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Pseudomonas aeruginosa ;Quorum sensing},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa
%A عالی منش, محمدرضا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
%D 2013

[Download]