دنیای نانو, دوره (29), شماره (8), سال (2013-3) , صفحات (35-40)

عنوان : ( بررسی پتانسیل نانو فناوری در بهینه سازی عملکرد روغن های روانکار )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , احمد اخوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تجهیزات و ماشین آلات بسیاری در صنایع گوناگون استفاده می شود. از مهمترین عوامل موثر بر کارایی، بهره وری و طول عمر این تجهیزات وضعیت روانکاری آن ها می باشد. روانکاری مناسب، اصطکاک و مشکلات سایش و خوردگی بین قطعات را کاهش داده و موجب افزایش عمر روانکار می شود. با توسعه فناوری نانو چشم انداز جدیدی برای افزودن قابلیت های جدید به مواد از جمله روانکارها فراهم شده است. در این تحقیق با توجه به نیاز روز افزون صنایع کشور به بهره وری، کاهش مصرف انرژی و هزینه های ناشی از صدمات فیزیکی تجهیزات و ماشین آلات مختلف، نقش استفاده از نانو افزودنی های مختلف به روانکارها به منظور بهبود خواص آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصله از میان نانو ذرات مورد بررسی نانو ذرات پوشش دار مس و اکسید تیتانیوم به علت نداشتن مشکل خاکستر سولفوره و کاهش مشکلات ناشی از اکسیداسیون، افزودنی های بسیار مناسبی برای افزایش عمر روانکارها و کاهش مصرف انرژی می باشند.

کلمات کلیدی

, روانکارها, روغن, نانو افزودنی, سایش, بهبود انتقال حرارت, کاهش مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036077,
author = {زینالی هریس, سعید and اخوت, احمد},
title = {بررسی پتانسیل نانو فناوری در بهینه سازی عملکرد روغن های روانکار},
journal = {دنیای نانو},
year = {2013},
volume = {29},
number = {8},
month = {March},
issn = {2476-5945},
pages = {35--40},
numpages = {5},
keywords = {روانکارها، روغن، نانو افزودنی، سایش، بهبود انتقال حرارت، کاهش مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل نانو فناوری در بهینه سازی عملکرد روغن های روانکار
%A زینالی هریس, سعید
%A اخوت, احمد
%J دنیای نانو
%@ 2476-5945
%D 2013

[Download]