پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی کولی، شمال شرق قائن، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: مهلا مجیدی فر , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی کولی در شمال شرقی قائن در استان خراسان رضوی قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگ آهک با سن کرتاسه زیرین، سنگ های آتشفشانی شامل توف و هورنبلند آندزیت پورفیری و سنگ های نیمه عمیق در حد دیوریت پورفیری با سن پالئوسن - ائوسن است. این واحد ها تحت تاثیر دگرسانی های کربناتی، سیلیسی، آرژیلیک و پروپلیتیک قرار گرفته اند. کانی سازی در منطقه کنترل گسلی داشته و در رگه هایی با امتداد NW-SE و شیب بین 65 تا 80 درجه قرار گرفته اند. کانی اولیه دیده شده پیریت و کانی های ثانویه شامل مالاکیت ± آزوریت ± کوولیت ± کالکوزیت ± گوتیت ± هماتیت است. نتایج اکتشافات ژئوشیمیایی نشان می دهد که بیشترین میزان مس 34/0 درصد، سرب 815 گرم در تن، روی 415 گرم در تن، بیسموت 39/0 گرم در تن و آرسنیک 289 گرم درتن است که مقادیر بالا مربوط به محل کانی سازی های رگه ای است. شکل کانی سازی، کنترل ساختاری، نوع و گسترش آلتراسیون-ها و ناهنجاری های ژئوشیمیایی نشان می دهد که نوع کانی سازی منطقه، اپی ترمال پلی متال است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, ژئوشیمی, کانی سازی, کولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036096,
author = {مجیدی فر, مهلا and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی کولی، شمال شرق قائن، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، ژئوشیمی، کانی سازی، کولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی کولی، شمال شرق قائن، استان خراسان جنوبی
%A مجیدی فر, مهلا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]