پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( نگرشی نوین بر تکتونو-ماگماتیسم و کانی‌سازی توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی برهه زمانی ژوراسیک میانی ایران )

نویسندگان: محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دورة زمانی ژوراسیک میانی یکی از شدیدترین رخداد‌های ماگماتیسم در ایران رخ داده است. از جمله توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی این دوره می‌توان به توده یا کمپلکس‌های نفوذی الیگودرز، الوند، آستانه، بروجرد، ملایر و چاه دزدان در زون سنندج- سیرجان، شیرکوه و آیرکان در زون ایران مرکزی و شاه کوه، سرخ کوه و کلاته آهنی در بلوک لوت اشاره کرد. اغلب این توده‌های نفوذی از نوع پرآلومینوس‌‌ بوده و در سری کالک آلکالن پتاسیم بالا جای می‌گیرند. مقادیر اولیه ایزوتوپ 87Sr/86Sr این توده‌ها بین 70609/0 تا 71938/0 و مقدار اولیه εNd آن منفی و بین 51/6- تا 1/1- در تغییر است که نشان‌دهنده منشأ گرفتن ماگما از پوسته قاره‌ای است. شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی این توده‌های نفوذی را با منشأ پوسته قاره‌ای، تیپ S و حاصل از برخورد قاره‌ها معرفی می‌نماید. شواهد زمین‌شناسی همچون توقف در رسوب گذاری، دگرگونی ناحیه‌ای و جای گیری افیولیت تأییدی بر برخورد بین دو صفحه ایران و عربی در دورة زمانی ژوراسیک میانی است. کانی‌سازی مرتبط با زون برخورد همچون کانی‌سازی های قلع- تنگستن و کرومیت در زون برخوردی ژوراسیک میانی مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, ماگماتیسم, کانی سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036100,
author = {جزی خرزوقی, محمدعلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {نگرشی نوین بر تکتونو-ماگماتیسم و کانی‌سازی توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی برهه زمانی ژوراسیک میانی ایران},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماگماتیسم، کانی سازی، ژوراسیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی نوین بر تکتونو-ماگماتیسم و کانی‌سازی توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی برهه زمانی ژوراسیک میانی ایران
%A جزی خرزوقی, محمدعلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]