مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (69-85)

عنوان : ( مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیزمی برای تبدیل ساختاری دوطرفه نمودار کلاس UML و توصیفات Object-Z پیشنهاد می گردد. در مکانیزم پیشنهادی برای تبدیل المان های مدل سازی نمودار کلاس و توصیفات Object-Z به یکدیگر، قواعد ساخت یافته ای تعریف شده است. تبدیل نمودار کلاس، به عنوان یکی از پرکاربردترین نمودارهای زبان بصری UML، و توصیف زبان صوری Object-Z به یکدیگر، بستر مناسبی را برای بهره مندی توأمان از مزایای منحصر به فرد روش های مدل سازی صوری و بصری فراهم می نماید. به منظور امکان سنجی مکانیزم پیشنهادی، یک مطالعه موردی بر روی سیستم آسانسور چند کابینه ارائه می گردد. نتایج مطالعه مذکور حاکی از امکان پذیر بودن مکانیزم پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, تبدیل مدل, نمودار UML, Object-Z, سیستم آسانسور چند کابینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036111,
author = {رسول زادگان, عباس and احمد عبداله زاده بارفروش},
title = {مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {January},
issn = {1682-3745},
pages = {69--85},
numpages = {16},
keywords = {تبدیل مدل، نمودار UML، Object-Z، سیستم آسانسور چند کابینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z
%A رسول زادگان, عباس
%A احمد عبداله زاده بارفروش
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2013

[Download]