چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران , 2009-02-28

عنوان : ( زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , محمدرضا میبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم مدیریت پایگاه داده پویا ‌ یکی از موصوعات تحقیقاتی مهمی است که در سال های اخیر از جهات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یکی از مؤلفه های مهم سیستم پایگاه داده پویا که تأثیر بسزایی در کارایی آن دارد، زمان بند قواعد است که موظف به زمانبندی قواعد فعال و آماده ی اجرا در چرخه ی پردازش قواعد پویا می باشد. پیش از این روش هایی را که تاکنون برای زمان بندی قواعد ارائه شده است، در یک محیط آزمایشگاهی مبتنی بر معماری سه بخشی براساس پنج پارامتر ارزیابی با یکدیگر مقایسه نموده و پس از تحلیل نتایج آزمایشات و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک، روش کاراتر را معرفی کرده ایم. نحوه ی ارزیابی روش های زمان بندی قواعد براساس پارامترهای پیش گفته به صورت فرمال تعریف شده است در این مقاله، با هدف بهبود زمان بندی قواعد برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای آنها به کمک اتوماتای یادگیر روش زمان-بندی جدیدی ارائه می نماییم. سپس آنرا با کاراترین روش ارائه شده-ی موجود در چارچوب مذکور مقایسه و ارزیابی می نماییم. همچنین به منظور پوشش کلیه ی مفاهیم سیستم مدیریت پایگاه داده پویا و شبیه سازی کامل تر و دقیق تر رفتار آن، ماژول هایی را نظیر کامپایلر ارزیابی شروط و اجرای دستورات عمل های قواعد پویا به محیط آزمایشگاهی پیش گفته افزوده ایم. نتایج آزمایشات حاکی از بهبود فرایند زمان بندی قواعد توسط روش جدید می باشد.

کلمات کلیدی

, تخمین احتمال اجرای قواعد, سیستم مدیریت پایگاه داده پویا, زمان بندی قواعد, یادگیری, اتوماتای یادگیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036121,
author = {رسول زادگان, عباس and محمدرضا میبدی},
title = {زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخمین احتمال اجرای قواعد، سیستم مدیریت پایگاه داده پویا، زمان بندی قواعد، یادگیری، اتوماتای یادگیر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر
%A رسول زادگان, عباس
%A محمدرضا میبدی
%J چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
%D 2009

[Download]