پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2007-05-15

عنوان : ( ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی یک سیستم، روشی برای پیش بینی، تجزیه و تحلیل رفتارهای پیچیده آن سیستم است که در نهایت به شناخت صحیح و دقیق سیستم منجر می گردد. در این مقاله ابزاری جهت بررسی عملیاتی سیستم پایگاه داده پویا با متدولوژی مشخص و تعریف شده ارائه می نماییم. هدف از این کار ارزیابی عملکرد روش های مختلف زمان بندی قواعد و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر است. برای این منظور لازم است روش های زمان بندی موجود را طراحی و پیاده سازی نماییم و این خود مستلزم وجود محیطی است که بتواند عملکرد یک سیستم پایگاه داده پویا را شبیه سازی نماید. به همین منظور یک محیط آزمایشگاهی را مبتنی بر معماری سه بخشی طراحی و پیاده سازی نموده و آن را شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا (ADSS) نامیده‌ایم. برای مقایسه و ارزیابی روش های زمان بندی، پارامترهای ارزیابی مرتبط را شناسایی و از بین آنها پنچ پارامتر بر تر را انتخاب و به صورت فرمال تعریف کرده ایم که عبارتند از: میانگین زمان پاسخگویی ، انحراف معیار زمان پاسخگویی ، توان عملیاتی ، میزان سربار محاسباتی به ازاء هر تراکنش و بهره پردازشگر . در نهایت بر اساس نتایج آزمایشات، روش های زمان بندی قواعد را در هر یک از پارامترهای ارزیابی رتبه‌بندی می‌نماییم.

کلمات کلیدی

, پارامترهای ارزیابی, زمان بندی قواعد, سیستم مدیریت پایگاه داده پویا, شبیه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036124,
author = {رسول زادگان, عباس and احمد عبداله زاده بارفروش},
title = {ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پارامترهای ارزیابی، زمان بندی قواعد، سیستم مدیریت پایگاه داده پویا، شبیه سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد
%A رسول زادگان, عباس
%A احمد عبداله زاده بارفروش
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2007

[Download]