پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( برداشتهای مغناطیسی زمینی برای اکتشاف آهن در منطقه آبقه، تایباد، خراسان رضوی )

نویسندگان: علی راه بر , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای آبقه در۴۵کیلومتری جنوب غربی شهرستان تایباد قرارگرفته است. پیمایشهای اولیه زمین شناسی موجب شناسایی قطعات با اندازه های مختلف مگنتیت با پذیرفتاری بالا وهماتیت گردید. لذا برای پی بردن به گسترش و محل منبع احتمالی مگنتیت، مغناطیس سنجی بر روی مناطق مورد نظر انجام شد. شدت کل میدان در دو منطقه جداگانه (A) و (B)با شبکه 10×50 و به ترتیب در 240و 168 نقطه اندازه گیری شد. تصحیحات لازم و فیلترهای فراسو، گرادیان عمودی، کاهش به قطب و سیگنال تحلیلی توسط نرم افزار ER Mapper به روی داده ها اعمال گردید. بررسی تصاویر حاصل یک بی هنجاری کوچک در بخش جنوب شرقی منطقه (A)و یک بی هنجاری نسبتا عمده در بخش مرکزی منطقه (B) نشان داد. به دلیل نبود رخنمون مگنتیت درسطح منبع بی هنجاری ممکن است مگنتیت و یا توده نفوذی می باشد. نتایج حاصل از بررسی و تفسیر تصاویر پردازش شده نشان داد که آنومالی های موجود دارای گسترش عمقی زیادی نمی باشد.

کلمات کلیدی

, مغناطیس سنجی, مگنتیت, آبقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036132,
author = {راه بر, علی and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {برداشتهای مغناطیسی زمینی برای اکتشاف آهن در منطقه آبقه، تایباد، خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مغناطیس سنجی، مگنتیت، آبقه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برداشتهای مغناطیسی زمینی برای اکتشاف آهن در منطقه آبقه، تایباد، خراسان رضوی
%A راه بر, علی
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]