پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه شکسته سبز در شرق ایران و در 96 کیلومتری شمال غرب بیرجند واقع شده است. این محدوده شامل برونزدهایی از ولکانیک های پالئوسن- ائوسن بوده که واحدهای نیمه عمیق با ترکیب حدواسط در آنها نفوذ نموده اند. دگرسانی های اصلی شامل پروپلیتیک، آرژیلیک و سیلیسی- کربناته می باشند. کانی سازی به اشکال رگه ای (مرکز و غرب منطقه)، رگچه ای و پراکنده (شرق و غرب منطقه) دیده می شود. پروفیل های شدت کل میدان مغناطیسی و نقشه های Sunshade RTP Grey Scalدو نوع ساختار خطی (گسل) را در محدوده برداشت های مغناطیس سنجی بارز سازی کرند. ساختارهای خطی دارای راستای شمال غرب-جنوب شرق و شمال شرق- جنوب غرب می باشند. این ساختارهای خطی از سیستم شکستگی های منطقه شمال خور تبعیت می کنند. مطالعات IP&RS وجود 4 زون بی-هنجاری را در جنوب و مرکز پروفیل برداشت نشان می دهد. با توجه به نبود گرافیت و رس می تواند منبع آنومالی ها مربوط به کانی های سولفیدی در عمق باشد.

کلمات کلیدی

, مغناطیس سنجی زمینی, IP/RS, ژئوشیمی, شکسته سبز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036133,
author = {جاویدی مقدم, مریم and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS، ژئوشیمی، شکسته سبز،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند
%A جاویدی مقدم, مریم
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]