پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( کانی سازی و بررسی تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کوه سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عطیه قایم مقامی نژاد , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی کوه سربی در شمال غربی باخرز در استان خراسان رضوی واقع شده است. کانی سازی باریت-گالن به صورت رگه ای و جانشینی در سنگ میزبان کربناته سازند نایبند (تریاس) تشکیل شده است. سنگ میزبان کربناته تحت تاثیر آلتراسیون های باریتی شدن، دولومیتی شدن، کلسیتی شدن و سیلیسی شدن قرار گرفته است. این آلتراسیون-ها، زمینه مناسب برای تشکیل کانی سازی را در سنگ میزبان فراهم نموده است. کانی سازی اولیه به دو شکل رخ داده است. 1) اصلی که کانی های آن شامل پیریت ± کالکوپیریت ± گالن همراه با باطله باریت، دولومیت، کوارتز و کلسیت است. 2) رگچه ای که گالن همراه با باطله باریت، کلسیت و کوارتز است. کانیهای ثانویه زون اکسیدان نیز شامل مالاکیت، آزوریت، کوولیت، سروزیت، آنگلزیت، هماتیت و گوتیت است. براساس اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه میزان باریم بیش از 53 درصد، سرب 8000 گرم در تن و مس 3800 گرم در تن گزارش شده است. آنالیزهای شیمیایی مبین جانشینی گسترده عنصر باریم در سنگ میزبان است که سبب کاهیدگی قابل ملاحظه ای در کلسیم سنگ آهک شده است.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, کانی سازی, سنگ کربناته, کوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036134,
author = {قایم مقامی نژاد, عطیه and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {کانی سازی و بررسی تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کوه سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، کانی سازی، سنگ کربناته، کوه سربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و بررسی تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کوه سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی
%A قایم مقامی نژاد, عطیه
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]