مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (5), شماره (8), سال (2013-7) , صفحات (103-122)

عنوان : ( نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه )

نویسندگان: سیّدعلی حسینی طباطبائی , کریم عبداللهی نژاد , سیدمحمدتقی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم ترین عامل موثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه روایاتی است که به اخبار علاجیه شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ی است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهمترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان اخبار علاجیه اختصاص یافته است که در این روایات راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است. در این نوشتار ضمن بیان مهمترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک ومقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرده ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملا ناکارامد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار ارجح می دانند.

کلمات کلیدی

, اخبار علاجیه, تعارض, شهرت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036174,
author = {حسینی طباطبائی, سیّدعلی and عبداللهی نژاد, کریم and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی},
title = {نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه},
journal = {مطالعات فقه و حقوق اسلامی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {8},
month = {July},
issn = {2008-7012},
pages = {103--122},
numpages = {19},
keywords = {اخبار علاجیه، تعارض، شهرت، مرجح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه
%A حسینی طباطبائی, سیّدعلی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%J مطالعات فقه و حقوق اسلامی
%@ 2008-7012
%D 2013

[Download]