هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-08-27

عنوان : ( بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2،2- دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ )

نویسندگان: محمد امین انصاری اغُول بیک , احمد آسوده , جمشید خان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پپتید های فعال زیستی فرآوری شده، به ویژه از منابع و فرآورده های پروتئینی، توجه محققین را به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پپتید های حاصل از هیدرولیز آنزیماتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ بر حذف رادیکال های آزاد صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف آلبومین سرم خون شترمرغ برای مدت زمان های مختلف هیدرولیز شد. در مرحله بعد برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های حاصل از هیدرولیز علیه رادیکال های 2،2-دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل (DPPH)، حجم های معینی از محلول هیدرولیز به عنوان نمونه در زمان های مختلف نمونه برداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت. درمیان مجموعه پپتیدهای حاصل از هیدرولیز، مجموعه پپتیدهای حاصل از شش ساعت هیدرولیز به عنوان بهترین پپتید ها با خاصیت رادیکال زدایی انتخاب شد. درجه هیدرولیز در این مدت براساس محتوی گروه های آمین آزاد تعیین شد. نمونه منتخب از غشاء 3 کیلو دالتون عبور داده شد و برای تفکیک پپتید های فعال از روش کروماتو گرافی با کارایی بالا و ستون C18 استفاده شد.

کلمات کلیدی

, آلبومین, آنتی اکسیدان, رادیکال آزاد, شترمرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036185,
author = {محمد امین انصاری اغُول بیک and آسوده, احمد and جمشید خان چمنی},
title = {بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2،2- دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آلبومین، آنتی اکسیدان، رادیکال آزاد، شترمرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2،2- دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ
%A محمد امین انصاری اغُول بیک
%A آسوده, احمد
%A جمشید خان چمنی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]