جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (45), شماره (90), سال (2013-7) , صفحات (53-76)

عنوان : ( بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انحصارگرایی از جمله دعاوی متکلمان و پیروان ادیان است که از گذشته دور مورد توجه و تاکید متکلمان مسیحی قرار داشته و اینک با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. در این نوشتار صرفاً دلایل برون دینی آنان مانند ارجاع ادیان دیگر به مسیحیت، رستاخیز مسیح و مانند آن از منابع اصلی ارایه و نقد و بررسی شده است. مهم‌ترین نقدهایی نیز که وارد شده است همان است که خود مسیحیان و حتی متکلمان آن‌ها مطرح کرده‌اند مانند فقدان دلیل منطقی، ناسازگاری با مطالعات تطبیقی ادیان، کاستی‌ها و عملکرد تاریخی مسیحیت و مانند آن مطرح شده است.

کلمات کلیدی

, انحصارگرایی , فردگرایی , ویژه‌گرایی , خاص‌گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036213,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2013},
volume = {45},
number = {90},
month = {July},
issn = {2008-9112},
pages = {53--76},
numpages = {23},
keywords = {انحصارگرایی - فردگرایی - ویژه‌گرایی - خاص‌گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2013

[Download]