هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( اثر تیمارهای شیمیایی مختلف بر ماندگاری گلهای شاخه بریده ژربرا رقم Dune )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر غلظتهای مختلف نانوسیلور، اسید جیبرلیک و ساکارز روی عمر گلجای گل بریده ژربرا رقم دان (Dune) مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد که در آن فاکتور اول ساکارز (غلظتهای صفر، 2، 4 و 8 درصد) به صورت تیمار مداوم و فاکتور دوم دو ترکیب شیمیایی اسید جیبرلیک و نانوسیلور (غلظتهای صفر، 2.5، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر) به صورت تیمار پالسی (24 ساعته) اعمال شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در گل ژربرا رقم دان، تیمار آب مقطر بهترین تأثیر را نسبت به سایر تیمارها بر طول عمر و حفظ خصوصیات کیفی و کمی گل بریده داشته است. محلول فوق می تواند عمر گلهای بریده ژربرا را تا حدود 16 روز افزایش دهد

کلمات کلیدی

, اسید جیبرلیک, تیمار پالسی, ژربرا, ساکارز, عمر پس از برداشت, نانوسیلور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036230,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر تیمارهای شیمیایی مختلف بر ماندگاری گلهای شاخه بریده ژربرا رقم Dune},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اسید جیبرلیک، تیمار پالسی، ژربرا، ساکارز، عمر پس از برداشت، نانوسیلور.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تیمارهای شیمیایی مختلف بر ماندگاری گلهای شاخه بریده ژربرا رقم Dune
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]