دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13

عنوان : ( تاثیر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید در سازمان های نوآور و کارآفرین (مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی مشهد) )

نویسندگان: اشرف حسن زاده رهن , شمس الدین ناظمی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی / خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود ، اینکه هر سازمان چه درصدی از فعالیت های سازمانی خود را صرف فعالیت های از جنس تحقیق و توسعه و توسعه محصولات برای پیشی گرفتن از رقبا می کند موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مربوط می شود. در محیط متلاطم امروزی تجزیه و تحلیل چگونگی عملکرد محصول پس از عرضه به بازار کافی نیست. تعیین عملکرد محصول در حین فرایند توسعه و بررسی مشکلات ، نقاط ضعف و قوت آن می تواند دلایل پیروزی یا شکست این فرایند را مشخص کند و ریسک ارائه محصول جدید را کاهش دهد. از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید پرداخته شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. از 330 شرکت صنایع غذایی 100 شرکت فعال در زمینه توسعه محصول جدید در مشهد می باشند که طبق فرمول کوکران، 80 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور تحقق اهداف پنج فرضیه در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شد و در این پژوهش فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه گام به گام آزمون گردید . نتایج نشان دادند اولا فاز مقدماتی توسعه محصول جدید تاثیر مستقیم با موفقیت محصول دارد و چهار فرضیه فرعی شامل: هماهنگی استراتژیک محصول جدید ، تعریف محصول، تعریف پروژه و نقش های سازمانی نیز تاثیر مستقیم با موفقیت پروژه محصول جدید در بازار دارند.

کلمات کلیدی

, : عوامل کلیدی موفقیت , فاز مقدماتی توسعه محصول جدید, صنایع غذایی, موفقیت محصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036243,
author = {حسن زاده رهن, اشرف and ناظمی, شمس الدین and خوراکیان, علیرضا},
title = {تاثیر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید در سازمان های نوآور و کارآفرین (مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {: عوامل کلیدی موفقیت ، فاز مقدماتی توسعه محصول جدید، صنایع غذایی، موفقیت محصول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید در سازمان های نوآور و کارآفرین (مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی مشهد)
%A حسن زاده رهن, اشرف
%A ناظمی, شمس الدین
%A خوراکیان, علیرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]