پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( مقایسه پترولوژیکی، آلتراسیون و کانی سازی توده های مونزونیتی (ائوسن) و گرانودیوریتی (کرتاسه) در منطقه کلاته آهنی- گناباد )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مطالعاتی در شرق ایران و در فاصله 25 کیلومتری جنوب خاوری گناباد واقع شده است. چندین توده نفوذی گرانیتوئیدی در محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند. براساس پذیرفتاری مغناطیسی گرانودیوریتها متعلق به سری ایلمینیت هستند. توده های مونزونیتی که از گرانودیوریت جوانتر هستند، به شکل استوک رخنمون دارند. مونزونیت ها براساس ترکیب کانی شناختی و بالا بودن عدد پذیرفتاری مغناطیسی [(>500) × 10-5 SI]، به سری مگنتیت (نوع I) اختصاص دارند. کانی سازی کالکوپیریت، اسفالریت، گالن، پیریت، سیدریت، مالاکیت، آزوریت و هماتیت شناسایی شدند. کانی سازی در ارتباط با توده های مونزونیتی می باشد و در جایی که آلتراسیون شدید آرژیلیک و سیلیسی در این توده ها وجود دارد. زون های آلتراسیون مهم در توده های گرانودیوریتی عبارتند از: سرسیتیک، پروپلیتیک، سیلیسی، آرژیلیک و تورمالین. نمونه های ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای (کانی سنگین) در قسمت روستای رودگز، بیشترین بی هنجاری عناصر Sn, Au ,Pb Zn, Cu را نشان می دهد. نمونه برداری از زونهای کانی سازی و توده های مختلف که از محل گمانه های اکتشافی حفر شده انجام شد، کانی سازی را در عمق نیز به اثبات رساند. نتایج تجزیه بیش از 100 نمونه از محل های مختلف مناسب (برداشت شده از مناطق دارای آلتراسیون و کانی سازی در سطح و عمق) نشان داد که اکثر بی هنجاری Sn-W-Au-Pb-Zn-Cu-As در ارتباط با توده های نفوذی مونزونیتی و آلتراسیون سیلیسی است. بیشترین میزان بی هنجاری عناصر Sn-W-Au-Pb-Zn-Cu-As در منطقه کلاته رودگز است که به صورت یک زون برش گسلی نمایان شده است. بی هنجاری عنصر خاصی در توده های گرانودیوریتی مشاهده نشده است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, توده نفوذی سری ایلمنیت و مگنتیت, آلتراسیون آرژیلیک, آلتراسیون سیلیسی, مونزونیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036255,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن},
title = {مقایسه پترولوژیکی، آلتراسیون و کانی سازی توده های مونزونیتی (ائوسن) و گرانودیوریتی (کرتاسه) در منطقه کلاته آهنی- گناباد},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانی سازی، توده نفوذی سری ایلمنیت و مگنتیت، آلتراسیون آرژیلیک، آلتراسیون سیلیسی، مونزونیت، گرانودیوریت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پترولوژیکی، آلتراسیون و کانی سازی توده های مونزونیتی (ائوسن) و گرانودیوریتی (کرتاسه) در منطقه کلاته آهنی- گناباد
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]