پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( بررسی تغییرات عناصر تحت و فوق کانساری زون های آلتراسیون در منطقه کوه-شاه )

نویسندگان: مریم عبدی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کوه شاه، در جنوب باختری بیرجند و در بلوک لوت واقع است. دگرسانی هیدروترمالی حاصل از توده های نفوذی نیمه عمیق متعدد در این منطقه بسیار گسترده و متنوع است که زون های دگرسانی متفاوت و تداخل آنها را در پی داشته است. دگرسانی هیدروترمالی موجب تشکیل دگرسانی های پروپلیتیک، کوارتز-سرسیت-پیریت (لیمونیت)، آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته، گوسان، کپ سیلیسی و زون اسیدشویی شده است. هوازدگی نیز سبب تشدید کانی های رسی و اکسیدآهن شده است. تفکیک داده های لیتوژئوشیمیایی بر حسب زون های آلتراسیونی و نتایج کسب شده از نسبت های Cu/Au و عناصر فوق کانساری/ تحت کانساری، حاکی از یک زون بندی ژئوشیمیایی-آلتراسیونی است که بخش بالایی در سیستم اپی ترمال را به نمایش می گذارند و اهمیت اکتشافی ویژه این زون ها را برای شناسایی زون های باردار پوشیده، مشخص می سازد.

کلمات کلیدی

, عناصر خاص, آلتراسیون, کوه شاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036256,
author = {عبدی, مریم and کریم پور, محمدحسن},
title = {بررسی تغییرات عناصر تحت و فوق کانساری زون های آلتراسیون در منطقه کوه-شاه},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عناصر خاص، آلتراسیون، کوه شاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات عناصر تحت و فوق کانساری زون های آلتراسیون در منطقه کوه-شاه
%A عبدی, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]