پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( نخستین اطلاعات از کانی کمیاب اریثرایت(Co3(AsO4)28H2O) در نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران )

نویسندگان: جمال قوی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات کانی شناسی در زون های معدنی منطقه اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره (شمال خاوری ایران) منجر به شناسایی برخی از کانی های نادر آرسنیک گردید. در راستای شناخت بهتر این کانیها نمونه های سنگی جمع آوری شده از زون های سطحی به روش (XRD) تجزیه و در گام بعدی بخش های انتخابی توسط ریزکاو الکترونیکی روبشی(SEM-EDX) بررسی و در نهایت ترکیب کانی شناسی و بلورشناسی فازهای کانیایی موجود و از جمله کانی اریثرایت شناسایی گردید. ارثیرایت(Co3(AsO4)28H2O) یکی از کانی های گروه وی ویانیت می باشد که در زون-های سطحی همراه با کانی های نظیرآرسنوپیریت و اکسیدهای آهن مشاهده شده است. این کانی در نمونه دستی برنگ سرخ کمرنگ تا صورتی براق با اگرگات شعاعی و ستاره ای بوده و در تصاویر الکترونیکی با ظاهری الواری و سیستم منوکلینیک دیده می شود. بررسی های EDX حضور عناصرAs, Co در ترکیب شیمیایی آنرا تائید نموده است. فرایندهای هوازدگی سطحی و دگرسانی رگه های کوارتز-آرسنوپیریت دار منطقه، عامل اصلی تشکیل این کانی ثانویه می باشد.

کلمات کلیدی

, اریثرایت, تاریک دره, شمال شرقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036257,
author = {قوی, جمال and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد},
title = {نخستین اطلاعات از کانی کمیاب اریثرایت(Co3(AsO4)28H2O) در نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اریثرایت، تاریک دره، شمال شرقی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نخستین اطلاعات از کانی کمیاب اریثرایت(Co3(AsO4)28H2O) در نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران
%A قوی, جمال
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]