پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد )

نویسندگان: صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده های نفوذی نیمه عمیق در منطقه رخنمون دارد که سنگهای ولکانیکی آندزیت ، بازالت و پیروکلاستیک به سن ائوسن را قطع کرده اند. این سنگها شامل استوکهای کوچک و دایکهایی با بافت پورفیری و محدوده ترکیبی کوارتز دیوریت ، مونزودیوریت و گرانیت هستند. با توجه به خصوصیات سنگ شناسی، رفتاراکسید های عناصر اصلی و عناصر کمیاب و ویژگیهای ژئوشیمیایی، سنگهای منطقه درمحدوده کالکوآلکالن، پرآلومینوس و متاآلومینوس قرار می گیرند. غنی شدگی عناصر LREE ( 5/3-5/6 با متوسط 75/4)نسبت به HREE (([Dy/Yb]n=0.9-1.4 نشان دهنده تشکیل آنها در زون فرورانش است.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, پترولوژی, شمال غرب گناباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036263,
author = {زیرجانی زاده, صدیقه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، پترولوژی، شمال غرب گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد
%A زیرجانی زاده, صدیقه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]