دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-14

عنوان : ( راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران )

نویسندگان: مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمار‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی ضمن پرداختن به این مهم بدرستی از انجام این امر بر‌نیامده‌اند و در نتیجه، نه‌تنها منابع و فرصت‌های خود را از دست داده‌اند، بلکه با کاهش انگیزۀ نیروی انسانی روبرو شده‌اند. از آنجا که نیروی انسانی، مهمترین سرمایۀ سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی می‌باشد، سازمان‌ها برای حفظ این سرمایه و تطابق با رشد و پیشرفت خلق‌الساعۀ علوم، ناگزیر به ایجاد ساختارهای مختلف و فراهم نمودن شرایط برای بهره‌مندی بیش‌تر از امکانات گستردۀ بیرون سازمان‌ها یعنی برون‌سپاری هستند که هر روز دامنۀ وسیعتری به خود می‌گیرد

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن خدمت, مدیریت آموزش, برونسپاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036282,
author = {کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and سیروسی, مریم},
title = {راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آموزش ضمن خدمت، مدیریت آموزش، برونسپاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سیروسی, مریم
%J دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
%D 2013

[Download]