حکمرانی، سیاست و دوستی , 2013-04-24

عنوان : ( حکمرانی خوب؛ بازگشت دوستی در عرصه نهادی به سیاست در دنیای معاصر )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوستی در فلسفه کلاسیک معطوف به روابط شهروندان و در خدمت اعتلای دولت ـ شهر بود. در اندیشه سیاسی مدرن اما، دوستی معنایی فردگرایانه و غیرسیاسی و گاه مذموم یافت. با احیای مفهوم عرصه عمومی، دوستی در قالب همبستگی مدنی بار دیگر به سیاست بازگشت. همبستگی با برجسته کردن وجوه عقلانی و تاکید بر عقلانیت ارتباطی از طریق توافق آزاد و آگاهانه در گفت و گو اعتبار می یابد. به این ترتیب همبستگی یا دوستی مدنی با اذعان به تفاوت و تنوع و توجه همزمان به حقوق و عرصه های خصوصی و عمومی، شهروندان را به یکدیگر پیوند می زند و به تلاش مشترک آنان برای توسعه اجتماعی مدد می رساند. پیوند حکمرانی خوب و دوستی را می توان در همین نقطه یافت. با این توجه که در حکمرانی خوب دوستی و همبستگی اولاً و بالذات در سطوح نهادی روی می دهد و ثانیاً و بالعرض در سطوح فردی و اجتماعی. در سیاستگذاری های توسعه، که بویژه پس از جنگ جهانی دوم و در دهه 1970 میلادی رواج یافتند، گاه سلطه با دولت و گاه با بخش خصوصی و بازار بوده است. اما در حکمرانی خوب، که ادبیات مربوط به آن در دهه 1990 گسترش یافت، توسعه از طریق همبستگی و همراهی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و نه تقابل و دشمنی آنان روی می دهد. از این قرار شراکت و همراهی نهادها شرطِ گذار از حکمرانی بد به حکمرانی خوب است.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب, دوستی, همبستگی, نهادگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036304,
author = {سینائی, وحید},
title = {حکمرانی خوب؛ بازگشت دوستی در عرصه نهادی به سیاست در دنیای معاصر},
booktitle = {حکمرانی، سیاست و دوستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حکمرانی خوب، دوستی، همبستگی، نهادگرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حکمرانی خوب؛ بازگشت دوستی در عرصه نهادی به سیاست در دنیای معاصر
%A سینائی, وحید
%J حکمرانی، سیاست و دوستی
%D 2013

[Download]