مهندسی مکانیک, دوره (90), شماره (22), سال (2013-9) , صفحات (1368-1375)

عنوان : ( بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , ثامر اسعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مدل‌های شناخته‌شده برای بررسی انتقال حرارت درون سر انسان معادلة پنس است. در این معادله، تولید حرارت در بافت زنده، ناشی از دو منبع خونرسانی و سوخت‌وساز می‌باشد. با بالارفتن دمای بافت‌های سطحی، یک سازوکار انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد در اطراف سر شکل می‌گیرد. در این مقاله، مطالعات انجام‌شده روی توزیع دما درون سر و هوای اطراف آن، همچنین پروفایل‌های توزیع بردار سرعت در هوای اطراف سر تجزیه و تحلیل شده است. همچنین مدلی دوبعدی از سر انسان در محیط نرم‌افزار گمبیت ، ویرایش 6، شبیه‌سازی شده و با استفاده از روش حجم محدود و نرم‌افزار فلوئنت ، ویرایش 6، توزیع دما دراطراف سر (در حالت ناپایدار) بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, جابه‌جایی آزاد, معادلة پنس, سوخت‌وساز مغز, خونرسانی, انتقال حرارت سر انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036317,
author = {زینالی هریس, سعید and اسعدی, ثامر},
title = {بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2013},
volume = {90},
number = {22},
month = {September},
issn = {1605-9719},
pages = {1368--1375},
numpages = {7},
keywords = {جابه‌جایی آزاد، معادلة پنس، سوخت‌وساز مغز، خونرسانی، انتقال حرارت سر انسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف
%A زینالی هریس, سعید
%A اسعدی, ثامر
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2013

[Download]