دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-05

عنوان : ( محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی )

نویسندگان: مسعود سعیدی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد , محمد فارسی , امین نیکخواه کلاچاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میزان انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای در استان خراسان رضوی محاسبه شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 13 واحد تولید قارچ دکمه ای به دست آمد. واحدها، در سه سطح مساحتی بستر کشت سالیانه کم تر از 7000 مترمربع، 7000-20000 مترمربع و بیش تر از 20000 مترمربع مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان انرژی ورودی برای تولید قارچ دکمه ای 65/2750 مگاژول بر مترمربع است. تفاوت انرژی خروجی و ورودی 49/2327- مگا ژول بر متر مربع محاسبه شد و میانگین کارایی انرژی 15/0 محاسبه شد. سه نهاده سوخت، کاه وکلش گندم و کود مرغی به ترتیب با 93/71، 18/11 و 26/10 درصد پرمصرف ترین نهاده های انرژی در تولید قارچ دکمه ای بودند. واحدهایی با مساحت بستر کشت سالیانه 7000-20000 مترمربع از انرژی مصرفی کم تر و کارایی انرژی بالاتری بر واحد سطح - دکمه ای برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, انرژی, قارچ دکمه ای, کاب داگلاس, سوخت, کود مرغی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036371,
author = {سعیدی, مسعود and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and فارسی, محمد and نیکخواه کلاچاهی, امین},
title = {محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {انرژی، قارچ دکمه ای، کاب داگلاس، سوخت، کود مرغی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی
%A سعیدی, مسعود
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A فارسی, محمد
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%J دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
%D 2013

[Download]