نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20

عنوان : ( طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول )

نویسندگان: امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرید فعال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع و مدلی کاربردی در زنجیرهی تامین محصولات کشاورزی سبب شده است این بخش از اقتصاد کشور با وجود استعداد بالقوه، کارایی لازم را نداشته باشد. یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی در کشور عدم آگاهی کشاورزان نسبت به کاشت متعادل محصولات کشاورزی برحسب تقاضا با بهترین کیفیت محصول میباشد؛ که برهم خوردن این تعادل از یک سو باعث وفور یک محصول و کاهش چشمگیر قیمت آن در یک سال و متضرر شدن کشاورزان شده، و از سوی دیگر با کاهش سایر محصولات باعث افزایش قیمت و نارضایتی مردم میگردد. این امر ضرورت مطالعه مدلهای لجستیکی را در بخش کشاورزی ایجاب میکند. در این مقاله به منظور ایجاد توازن بین کمبود و مازاد محصولات، مدلی ارائه شده است که به کمک آن میتوان میزان بهینه تولید و انبارش محصولات کشاورزی و همچنین میزان بهینه ارسال آن به بازار با سودآورترین کیفیت ممکن را تعیین نمود. مدل ارائه شده در این مقاله از دسته مسائلNP-Hardمیباشد. .

کلمات کلیدی

, سیستمهای تولید- توزیع, مکانیابی تسهیلات, مدیریت زنجیره تامین, برنامهریزی تولید محصولات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036373,
author = {حاجی میرزاجان, امیر and پیرایش, محمدعلی and فعال, فرید},
title = {طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستمهای تولید- توزیع، مکانیابی تسهیلات، مدیریت زنجیره تامین، برنامهریزی تولید محصولات کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول
%A حاجی میرزاجان, امیر
%A پیرایش, محمدعلی
%A فعال, فرید
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2013

[Download]