پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (1), سال (2014-1) , صفحات (69-80)

عنوان : ( رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد )

نویسندگان: مجید معینی زاده , سیدمحمود طباطبائی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد

کلمات کلیدی

رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036408,
author = {معینی زاده, مجید and طباطبائی, سیدمحمود and مهرام, بهروز},
title = {رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {January},
issn = {2251-6352},
pages = {69--80},
numpages = {11},
keywords = {رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد
%A معینی زاده, مجید
%A طباطبائی, سیدمحمود
%A مهرام, بهروز
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2014

[Download]