مرتع و آبخیزداری, دوره (66), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (27-41)

عنوان : ( ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان )

نویسندگان: لیلا بخشنده مهر , سعید سلطانی , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر طبق تعریف کنفرانس بین‏المللی مبارزه با بیابان‏زایی، «پدیده بیابان‏ زایی» عبارت است از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه ‏خشک، و نیمه‏مرطوبِ خشکِ ناشی از عوامل متعددی چون تغییرات اقلیمی و فعالیت‏های انسانی. این پدیده مدت‏هاست که یک مشکل جدّی اقتصادی، اجتماعی، و زیست‏محیطی در بسیاری از کشورها شناخته شده است. روش مدالوس یکی از روش‏های کاربردی در ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏زایی و برآورد ریسک آن است. در این تحقیق، به منظور ارزیابی بیابان‏زایی و تهیة نقشة آن در دشت سگزی (واقع در شرق شهر اصفهان)، مدلی منطقه‏ای، با اصلاح روش مدالوس، ارائه شده است. درگام اول، بر اساس وضعیت محلی، هفت معیار کیفی، مشتمل بر اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، آب زیرزمینی، فرسایش آبی، فرسایش بادی، و مدیریت و سیاست، برای ارزیابی بیابان‏زایی، مدنظر قرار گرفت. هر معیار شامل شاخص‏های متعددی است که آن را به لحاظ کیفی تعریف می‏کنند. این شاخص‏ها بر اساس میزان تأثیرشان بر فرایند بیابان‏زایی کمّی شدند. برای هر شاخص امتیازی بین 100 تا 200 در نظر گرفته شد. امتیاز هر معیار با محاسبة میانگین هندسی امتیاز شاخص‏ها و امتیاز وضعیت فعلی بیابان‏زایی با محاسبة میانگین هندسی امتیارات هفت معیار اصلی حاصل گردید. در پایان، وضعیت فعلی بیابان‏زایی در چهار کلاس، مشتمل بر خفیف، متوسط، شدید، و بسیار شدید، طبقه‏بندی شد و نقشة وضعیت این پدیده با سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گشت. بر اساس این نتایج، 2 درصد از مساحت منطقه در کلاس بیابان‏زایی متوسط، 35 درصد در کلاس بیابان‏زایی شدید، و 63 درصد نیز در کلاس بیابان‏زایی بسیار شدید قرار دارد. معیار «اقلیم» و «مدیریت و سیاستْ» از عوامل مهمی هستند که موجبِ فرایند بیابان‏زایی در این منطقه شده‏اند.

کلمات کلیدی

ارزیابی بیابان‌زایی؛ مدالوس؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ دشت سگزی؛ نقشه‏برداری بیابان‏زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036413,
author = {لیلا بخشنده مهر and سعید سلطانی and سپهر, عادل},
title = {ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2013},
volume = {66},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {27--41},
numpages = {14},
keywords = {ارزیابی بیابان‌زایی؛ مدالوس؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ دشت سگزی؛ نقشه‏برداری بیابان‏زایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان
%A لیلا بخشنده مهر
%A سعید سلطانی
%A سپهر, عادل
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2013

[Download]