کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی , 2013-09-25

عنوان : ( جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود )

نویسندگان: مریم محجوبین تهران , بهار شهنواز , منصور مشرقی , علی مخدومی , راضیه قاضی بیرجندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر سطح زمین را اکوسیستم های سرد فرا گرفته اند. از جمله سرزمین های قطبی، کوهستان های مرتفع، یخچالهای طبیعی، اعماق اقیانوس ها، مناطقی که دما ممکن است تا چندین درجه زیر صفر برسد. در این مناطق میکروارگانیسم های سرمادوست (سایکروفیل) و سازگار با سرما (سایکروتولرانت) ساکن هستند. میکروارگانیسم های سرمادوست شامل یوباکتر ها، سیانوباکترها، مخمرها، قارچ ها و جلبک ها می باشند. که تاکنون اغلب گونه های یافت شده مربوط به باکتریها بوده اند. ویژگی های منحصر به فردی که این میکروارگانیسم ها دارند، توجه پژوهشگران را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه جداسازی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود می باشد. به این منظور چندین نمونه خاک تحت شرایط استریل از مناطق کوهستانی جمع آوری شد، از این نمونه ها رقت های 1-10 تا 6-10 تهیه شد و در محیط TSA حاویg/lit TSB:3 و 15 گرم آگار، توزیع شدند و در دو دمای °C 4 و °C 8 گرماگذاری شدند. کلنی های ظاهر شده بر محیط خالص سازی شده و سپس به منظور تعیین سرمادوست یا سرماپذیر بودن رشد آنها در دماهای °C20 و °C 4 بررسی گردید. یکی از ویژگی های بارز باکتری های سرمادوست این است که در دمای نزدیک به صفر قادر به رشد بوده و در دمای C°20 و بالاتر هیچ رشدی ندارد. در مجموع از 202 جدایه جداسازی شده، 21 جدایه سرمادوست جداسازی شدند که برای بررسی مولکولی و تعیین نوع جدایه برای تعیین توالی سکانس ارسال شدند. این جدایه ها قادر به رشد در دمای نزدیک به صفر بوده، بنابراین آنزیم های این باکتریها می تواند به عنوان ابزاری نوین در خدمت بیوتکنولوژی و جامعه بشری که هرروز با کاهش انرژی مواجه است، تلقی گردد، زیرا آنزیم های سازگار با سرما دارای فعالیت بالا در دمای پایین می باشند.

کلمات کلیدی

, باکتریهای سرمادوست, ارتفاعات بینالود, اکوسیستم های سرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036417,
author = {محجوبین تهران, مریم and شهنواز, بهار and مشرقی, منصور and مخدومی, علی and قاضی بیرجندی, راضیه},
title = {جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود},
booktitle = {کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {باکتریهای سرمادوست، ارتفاعات بینالود، اکوسیستم های سرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود
%A محجوبین تهران, مریم
%A شهنواز, بهار
%A مشرقی, منصور
%A مخدومی, علی
%A قاضی بیرجندی, راضیه
%J کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی
%D 2013

[Download]