دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , 2013-08-27

عنوان : ( مروری بر زیست پالایی و کاربرد آن در زدایش آلاینده های موجود در آب های زیرزمینی )

نویسندگان: بهناز قاسم زاده , سید محسن کرابی , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع آب زیرزمینی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آب های سطحی و بارندگی تغذیه می شوند و استفاده پایدار از این منابع به معنای برداشت محدود از آنهاست. در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، برداشت آب از منابع زیر زمینی از میزان تغذیه سالیانه آنها بیشتر بوده است. به عنوان مثال در سال 2005 میلادی، چین، هند و ایران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی آب داشته اند. آب های زیر زمینی یکی از منابع مهم برای تامین آب شرب شهری است که با توجه به توسعه صنایع و ورود بدون تصفیه پساب خروجی کارخانه ها در معرض خطر آلودگی قرار گرفته اند. حفاظت محیط آبی از خطر آلودگی مساله مهمی است که مطالعات و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از این آلاینده ها ترکیبات شیمیایی می باشند که برای انسان خطرناک و سرطان زا بوده و قادرند در محیط به مدت طولانی باقی بمانند. حذف این آلاینده ها به روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی امکان پذیر است. کاربرد روشهای بیولوژیکی در دهه های اخیر با توجه به کاهش اثرات جانبی در مقایسه با مصرف مواد شیمیایی و نیز از سوی دیگر اقتصادی بودن ای روش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه ضمن معرف فرایندها و روشهای مختلف زیست پالایی، کاربرد آنها در زدایش آلاینده های موجود در آبهای زیر زمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, آلودگی آب زیرزمینی, میکروارگانیسم, زیست پالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036429,
author = {قاسم زاده, بهناز and کرابی, سید محسن and شهنواز, بهار},
title = {مروری بر زیست پالایی و کاربرد آن در زدایش آلاینده های موجود در آب های زیرزمینی},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آلودگی آب زیرزمینی، میکروارگانیسم، زیست پالایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر زیست پالایی و کاربرد آن در زدایش آلاینده های موجود در آب های زیرزمینی
%A قاسم زاده, بهناز
%A کرابی, سید محسن
%A شهنواز, بهار
%J دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2013

[Download]