یازدهمین کنرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( افزایش مقاومت الگوریتم های یادگیری سارسای فازی در محیط نویزی با استفاده از سیستم های فازی نوع 2 )

نویسندگان: نوشین نصری مهاجری , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق الگوریتم یادگیری سارسا فازی نوع2 معرفی شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی مساله پارک کامیون پیاده سازی شده است. نتایج شبیهسازی نشان داده اند که الگوریتم پیشنهادی مقاومت بیشتری در مقابل نویز ورودی نسبت به الگوریتم هتی فازی نوع1 دارد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم یادگیری تقویتی, الگوریتم یادگیری تقویتی فازی, سیستم فازی نوع 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036439,
author = {نصری مهاجری, نوشین and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {افزایش مقاومت الگوریتم های یادگیری سارسای فازی در محیط نویزی با استفاده از سیستم های فازی نوع 2},
booktitle = {یازدهمین کنرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم یادگیری تقویتی، الگوریتم یادگیری تقویتی فازی، سیستم فازی نوع 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش مقاومت الگوریتم های یادگیری سارسای فازی در محیط نویزی با استفاده از سیستم های فازی نوع 2
%A نصری مهاجری, نوشین
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J یازدهمین کنرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]