نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی , 2013-01-07

عنوان : ( ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان )

نویسندگان: اکرم قره باغی , سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت جرایم اقتصادی ،موضوع ظابطین اینگونه جرایم حائز اهمیت است. از این رو برای مبارزه موثرتر ، وضعیت موجود ناکافی می باشد. پیش بینی پلیس اختصاصی جرایم اقتصادی باعث تخصصی شدن موضوع می شود و پیامد های قابل توجهی را بدنبال دارد.

کلمات کلیدی

, جرم اقتصادی , سیاست جنایی, نیروی انتظامی , ظابطین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036441,
author = {قره باغی, اکرم and حسینی, سیدحسین},
title = {ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان},
booktitle = {نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جرم اقتصادی ، سیاست جنایی، نیروی انتظامی ، ظابطین عام،پیشگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان
%A قره باغی, اکرم
%A حسینی, سیدحسین
%J نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی
%D 2013

[Download]