همایش ملی وقف , 2013-02-19

عنوان : ( پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی )

نویسندگان: سیدعلی موسوی بایگی , سیدحسین حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت وقف به عنوان یکی از داده های حقوق اسلامی و سوء استفاده های از این نهاد مقدس ، در این مقاله راهکار های کاربردی برای جلوگیری از هر گونه تعرض ارایه شده است. این مقاله دو محور اساسی در تضمینات قانونی پیش بینی نموده است.

کلمات کلیدی

, پیشگیری , موقوفات , تضمینات کیفری , تضمینات غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036442,
author = {موسوی بایگی, سیدعلی and حسینی, سیدحسین},
title = {پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی},
booktitle = {همایش ملی وقف},
year = {2013},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {پیشگیری ، موقوفات ، تضمینات کیفری ، تضمینات غیر کیفری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی
%A موسوی بایگی, سیدعلی
%A حسینی, سیدحسین
%J همایش ملی وقف
%D 2013

[Download]