اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (95-102)

عنوان : ( عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می‌باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می‌باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود.

کلمات کلیدی

, گندم, نوسانات قیمت, بورس کالای ایران, VAR , تابع واکنش به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036475,
author = {محمدی, حسین and فکاری سردهایی, بهزاد},
title = {عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {95--102},
numpages = {7},
keywords = {گندم، نوسانات قیمت، بورس کالای ایران، VAR ، تابع واکنش به ضربه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران
%A محمدی, حسین
%A فکاری سردهایی, بهزاد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]