دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2013-05-08

عنوان : ( سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ادبیات اقتصادی امروز، موضوع سرمایه اجتماعی و اثرات آن روی رشد و توسعه اقتصادی در بعد ملی یا منطقه ای به وفور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تقریبا همه محققان بر تاثیر مثبت و معنادار شاخص های مختلف سرمایه اجتماعی روی رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نظر داشته اند. اگر چه در خصوص تعریف و شاخص های در نظر گرفته شده برای سرمایه اجتماعی اتفاق نظری جامع بین محققان این عرصه وجود نداشته است اما اکثر محققان بر اهمیت شاخص هایی چون اعتماد، مشارکت و همکاری، امنیت و آگاهی تاکید کرده اند. در این مقاله با رویکردی متفاوت و بر مبنای آیات قرآن کریم تلاش می شود سرمایه اجتماعی و یکسری شاخص های مطرح شده برای آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هدف از انجام این مطالعه طرح این موضوع است که علی رغم آنکه ادبیات سرمایه اجتماعی در دنیای غرب سابقه چندان طولانی ندارد، سرمایه اجتماعی در قرآن با شاخص هایی مشخص بیان شده و از این رو موضوعات و شاخص های سرمایه اجتماعی برای مسلمانان و ایرانیان چندان قریب نبوده است و تعالیم قرآنی بر نقش و اهمیت شاخص های مختلف سرمایه اجتماعی در سعادت جوامع بشری تاکید داشته اند. از این رو بازبینی روابط اجتماعی بر مبنای تعالیم قرآن و گسترش دانش عمومی در این حوزه می تواند به افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه کمک شایانی کرده و از این طریق راه را برای عملکرد بهتر سرمایه های فیزیکی و انسانی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور باز نماید. در این مقاله 26 شاخص برای سرمایه اجتماعی با استفاده از تعالیم قرآن کریم شناسایی و مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, سرمایه اجتماعی, شاخص های سرمایه اجتماعی, رفاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036477,
author = {محمدی, حسین},
title = {سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم},
booktitle = {دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قرآن کریم، سرمایه اجتماعی، شاخص های سرمایه اجتماعی، رفاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم
%A محمدی, حسین
%J دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2013

[Download]