همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( عوامل موثر بر سرمایه گذاری در اقتصادایران و زیربخش های آن )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

د راین پژوهش به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و زیربخشهای آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری, درآمد ناخالص ملی, نرخ بهره, ارزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036479,
author = {محمدی, حسین},
title = {عوامل موثر بر سرمایه گذاری در اقتصادایران و زیربخش های آن},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سرمایه گذاری- درآمد ناخالص ملی- نرخ بهره- ارزش افزوده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر سرمایه گذاری در اقتصادایران و زیربخش های آن
%A محمدی, حسین
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]