ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی , 2013-05-15

عنوان : ( ارائه الگوی بهینه کشت محصولات زراعی براساس برنامه ریزی خطی در شرکت قدس خراسان )

نویسندگان: سیدسعید سجادی , مهدی خجسته پور , حسین فلاحی طرقی , حسین یوسفی , مهدی دانشور , هاشم نیشابوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ابزارهای مهم توسعه بخش کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی است . با توجه به اهمیت تخصیص منابع محدود تولید ( زمین ، آب، نیروی کار و... ) در بین فعالیتهای گو ناگون زراعی و یا به عبارتی لزوم جلو گیری از اتلاف منابع و نهاده های تولید، اتخاذ سیاستهای مبتنی بر الگوی کشت، همراه با اولویت بندی اهداف واحد کشاورزی ضرورت مییابد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی آبی شرکت قدس خراسان ( واقع در شهر مشهد مقدس می باشد. نتایج و یافتههای تحقیق نشان میدهد مقادیر بهینه (LP) کیلومتر 2 جاده فریمان) با استفاده از برنامه ریزی خطی الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی شامل جو 50 هکتار با آبیاری نشتی ، پیاز خوراکی 18,5 هکتار، پیاز بذری 8 هکتار و ذرت علوفه ای با سطح 22,5 هکتار ، در آمد ناخالص مزارع شرکت تا مبلغ 5148 میلیون ریال افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت , برنامه ریزی خطی, شرکت قدس خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036505,
author = {سجادی, سیدسعید and خجسته پور, مهدی and فلاحی طرقی, حسین and یوسفی, حسین and دانشور, مهدی and نیشابوری, هاشم},
title = {ارائه الگوی بهینه کشت محصولات زراعی براساس برنامه ریزی خطی در شرکت قدس خراسان},
booktitle = {ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی},
year = {2013},
location = {کردستان, ايران},
keywords = {الگوی بهینه کشت ، برنامه ریزی خطی، شرکت قدس خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه الگوی بهینه کشت محصولات زراعی براساس برنامه ریزی خطی در شرکت قدس خراسان
%A سجادی, سیدسعید
%A خجسته پور, مهدی
%A فلاحی طرقی, حسین
%A یوسفی, حسین
%A دانشور, مهدی
%A نیشابوری, هاشم
%J ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
%D 2013

[Download]