مهندسی عمران فردوسی, دوره (25), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (17-30)

عنوان : ( ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی )

نویسندگان: سیدمحمدحسین جزایری ابنوی , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا کنون روش‌های مختلفی برای بهینه سازی شکل و ساختار سازه‌های مکانیکی با الهام از رفتار طبیعت تدوین گردیده است. در این مقاله با استفاده از اصل رشد سازگار بیولوژیکی، دو الگوریتم برای بهینه سازی شکل و ساختار ارائه شده است. الگوریتم اول به یک صفحه سوراخ دار و نیز یک فیلت و الگوریتم دوم به یک تیر مخروطی و نیز یک تیر با سطح مقطع متفاوت اعمال شده است. نتایج نشان می‌دهد که عمر خستگی صفحه سوراخ دار تا 40 برابر افزایش و تنش‌های ماکزیمم فیلت نسبت به نتایج دیگر پژوهشگران 6 درصد کاهش یافته است؛ و همچنین این الگوریتم می‌تواند حجم سازه را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی شکل, بهینه سازی ساختار, رشد سازگار بیولوژیکی, عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036530,
author = {جزایری ابنوی, سیدمحمدحسین and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2014},
volume = {25},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-7454},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {بهینه سازی شکل، بهینه سازی ساختار، رشد سازگار بیولوژیکی، عمر خستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی
%A جزایری ابنوی, سیدمحمدحسین
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2008-7454
%D 2014

[Download]