هشتمین همایش انحمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( انتخاب ماشین حفاری مکانیزه ی مناسب برای حفر تونل خط دو پروژه ی قطار شهری شیراز )

نویسندگان: فرهاد یزدان پناه , خالد انصاری , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش جمعیت و رشد روز افزون شهرها نیاز به شبکه ها ارتباطی مثل مترو بیش از پیش احساس می شود. در ۳۰ سال گذشته به اقتضا نیاز جامعه تکنولوژ حفار مکانیزه تونل پیشرفتقابل توجهی داشته است. لذا به دلیل تنوع در ماشین ها حفار ، یکی از مسائل مهم در حفار تونل انتخاب ماشین حفار مناسب با توجه به شرایط پروژه است. این انتخاب بر اساس پارامترها زمین شناسی، اقتصاد ، و شرایط محیطی انجام می شود. مطالعه انجام شده مربوط به خط ۲ مترو شیراز به طول ۱۴ کیلومتر در حد فاصل فلکه گاز تا میان رود می باشد، که در این پروژه ۱۳ ایستگاه پیش بینی شده است. بر اساس مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی می توان خاک که خواصزمین شناسی مهندسی مشابهی دارند، تفکیککرد. با توجه به قرار گیر پروژه در ،C و ،B ،A ها مسیر را به سه ناحیه Earth ) محدود به انواع فشار زمین TBM مناطق شهر ، وجود خاک ها نرم در منطقه، و بالا بودن سطح آب زیر زمینی، انتخاب می شود. انتخاب بین این دو ماشین بر اساسدانه بند ، نفوذپذیر (Slurry Pressure Balance) و فشار دوغاب (Pressure Balance به EPB نوع TBM و شرایط هیدرولوژ ، چسبندگی، درصد بولدر ها مسیر، و شرایط اقتصاد و محیطی انجام گرفت. و در نهایت عنوان مناسبترین گزینه برا پروژه خط ۲ مترو شیراز پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, TBM , دانه بندی, نفوذپذیری, چسبندگی, بولدر, قطار شهری شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036541,
author = {یزدان پناه, فرهاد and انصاری, خالد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {انتخاب ماشین حفاری مکانیزه ی مناسب برای حفر تونل خط دو پروژه ی قطار شهری شیراز},
booktitle = {هشتمین همایش انحمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {TBM ، دانه بندی،نفوذپذیری، چسبندگی،بولدر، قطار شهری شیراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب ماشین حفاری مکانیزه ی مناسب برای حفر تونل خط دو پروژه ی قطار شهری شیراز
%A یزدان پناه, فرهاد
%A انصاری, خالد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایش انحمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]