هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی )

نویسندگان: سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , صادق طریق ازلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036543,
author = {علیقلی, سعید and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and طریق ازلی, صادق},
title = {ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حفاری، سایندگی، عدد سختی ویکرز، سازند آیتامیر، سازند نیزار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی
%A علیقلی, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A طریق ازلی, صادق
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]