هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات )

نویسندگان: علی باقریان کلات , علی اکبر عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسیهایی که در این تحقیق صورت گرفت نشان داد که بر اساس اطلاعات حاصل از بررسی کیفیت نمونه های آب چاه مطالعاتی در آب در محل ساختگاه سدزیرزمینی در قبل و بعد از اجرای سد به ترتیب برابر 5800 و EC زمان قبل و بعد از احداث سدزیرزمینی، میانگین 6700 میکروموس بر سانتیمتر میباشد. آماربرداریهایی که به صورت ماهانه از کیفیت آب و به صورت روزانه از تغییرات سطح آب چاه مطالعاتی واقع در مخزن سدزیرزمینی سنگانه به عمل آمد نشان داد که این سد در هر نوبت آبگیری تا حدود 8000 مترمکعب قابلیت ذخیره آب زیرسطحی را دارا می باشد. کاهش کیفیت آب استحصالی نیز در اثر ماندگاری در مخزن سد، حداکثر 1000 میکروموس بر سانتیمتر است که در شرایط کمبود شدید آب شرب دام در منطقه، مشکل خاصی را ایجاد نکرده است. این بررسی نشان داد که عوامل زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی باعث افتکیفی آبها گردیده است. وجود تشکیلات مارنی و شیلهای مارنی و تماسآنها با آبهای سطحی و زیرسطحی باعث تخریب کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه میگردد. این تشکیلات در قسمتهای پایین دست حوزه، سنگ کف و تکیه گاههای سدزیرزمینی را تشکیل می دهد. لذا اثر این سازند در قسمتهای پایین دست منطقه بر روی کیفیت آبهای زیر سطحی بیشتر بوده و در اثر ماندگاری آب در مخزن سدزیرزمینی موجب افزایش EC و غلظت آبها میگردد.

کلمات کلیدی

, سدزیرزمینی سنگانه, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036544,
author = {باقریان کلات, علی and علی اکبر عباسی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سدزیرزمینی سنگانه، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات
%A باقریان کلات, علی
%A علی اکبر عباسی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]