هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی اثر اسانس نعنا روی برخی پارامترهای کیفی زردآلو طی دوره انبارداری )

نویسندگان: حدیثه دانشور , یونس مستوفی , ذبیح اله زمانی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسانسهای گیاهی، گستره وسیعی از متابولیتهای ثانویه و ترکیباتی با منشا ترپنی یا ترپنوئیدی هستند که توسط قسمتهای مختلف گیاه ساخته می شوند و مواد استخراج شده از گیاهان و اسانسهای گیاهی می توانند به عنوان منبعی از مواد طبیعی، علاوه بر بهبود عمر انباری و حفظ کیفیت میوه ها ، برخورداری از غذای سالم را نیز نوید بخش باشند. در این آزمایش اثر سطوح اسانس 300 و 450 پی پی ام) روی کیفیت پس از برداشت و عمر انبارمانی میوه های زردآلو مورد ارزیابی ،150 ، نعناع به روش اسپری ( 0 و ویتامین ث اندازه گیری شد و سپس میوه ها در دمای صفر تا 2 TSS ، قرار گرفته است. قبل از تیمار فاکتورهایی مانند سفتی درجه سانتیگراد به مدت 6 هفته نگهداری شدند و فاکتورهای ذکر شده هر هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدت زمان انبارمانی و سطوح مختلف اسانس نعناع تاثیر معنی داری روی پارامترهای بررسی شده داشتند و سطح 450 میلی گرم در لیتر بیشترین اثر را روی این پارامترها داشت.

کلمات کلیدی

, اسپری اسانس, انبارمانی, ویتامین ث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036550,
author = {حدیثه دانشور and یونس مستوفی and ذبیح اله زمانی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر اسانس نعنا روی برخی پارامترهای کیفی زردآلو طی دوره انبارداری},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اسپری اسانس، انبارمانی، ویتامین ث},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اسانس نعنا روی برخی پارامترهای کیفی زردآلو طی دوره انبارداری
%A حدیثه دانشور
%A یونس مستوفی
%A ذبیح اله زمانی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]